Det spilles vekselsvis fra disse slik at alle får med alt !

Rekkefølgen offentliggjøres på festivaldagen.

Revårock vil også i år ha to scener !!

Store Scenen :

Lille Scenen :