Dette er trolig rekkefølgen på selve festivaldagen......

----

............

Øivind Aksberg m/band

Følgende band vil opptre :