Dette er ikke rekkefølgen på selve festivaldagen......

For de som savner Skunk: De har byttet navn til Pilot Come Home !!

For de som savner Taxmen: De har desverre meldt avbud pga. sykdom....

Revårock vil i år gå tilbake til kun en scene. Den nye scenen er større og mer praktisk bygget. Vi satser derfor på korte riggetider og presenterer også i år hele 8 band ! Les mer om ny scene her.

Følgende band vil opptre :