Når disse karene tro til blei det virkelig fart i sakene !
Her hentes de usannsynlig store bærebjelkene eller hva det nå heter.
De løftes på plass...
...og dermed har vi snart tak ! (Og trappa har sannelig fått rekkverk også.)
Det jobbes for fullt hverdag og helg. Status pr. lørdag 11. juli.
Du verden så flott ! (Søndag 19. juli)
Alle arbeidsoperasjoner utføres iht. til ISO 19900:2002 dvs. med snekker, kontrollør og observatør.
Vi vil nå følge en takplate fra bakken og opp på sin plass. Legg merke til at platene kommer ferdig tilgriset av fugleskit.
---
---
---
---
Teknisk sjef tester skilderhuset.
Scenen er ferdig bygd !! Kun tekniske installasjoner gjenstår. (21. juli)
---
---
---
---
---