ÅRETS REVÅROCK blei arrangert 25. juli !!

Til tross for noe regn møtte folk opp i nytt rekordantall! Vi var veldig nære på 1000 betalende og med 40 artister pluss stab var vi godt over 1000 totalt !

Re Avisa hadde bred dekning av festivalen.

Tønsberg blad besøkte oss både i forkant og på selve kvelden.

--

Scenen tålte ikke vinteren. Vi besluttet å bygge ny og større scene til årets arrangement. Les mer om dette under "Ny scene".