Dette er ikke rekkefølgen på selve festivaldagen......

............

Revårock vil også i år ha to scener !!

Store Scenen :

Andre Scenen :