Lurkers med Odd istedenfor Espen
Her'e va gammel...
Tjaa.... med Audun istendenfor Vegard
Sheriffkontoret med Pål istedenfor Frank
Sheriff Roger
Vikarsheriff Pål
Sheriff Per Arne
Salg av festivalpass
Rigging av scene dagen før dagen....