Andre året blei også avviklet nede ved vannet. (Nordsand)

Da strømmen til vanningsanlegget var avslått måtte det skaffes usannsynlig lange skjøteledninger. Disse fikk ligge i fred så nær som ved et tilfelle da det brått blei både mørkt og stille. Takk til Guttormsen & Bråten, Alt Installasjon og Våle Bygg for utlån av kabel.

Bildet viser Sheriffkontoret i aksjon.